DIAGANGIO DIAGNÓZY - NEMOCI TEPEN A CÉV - OSTATNÍ NEMOCI TEPEN A CÉVDalší nemoci žil a tepen

HYPERREAKTIVITA NA CHLAD

Klasicky chladné nohy a ruce i při normální okolní teplotě. Nejedná se v pravém smyslu slova o nemoc, spíše o abnormalitu v termoregulaci, kdy mají cévy v periferních oblastech rukou a nohou tendenci se spíše stahovat a takzvaně centralizovat oběh kvůli zachování tělesné teploty. Vyskytuje se velmi často, zejména u žen. Nejedná se o nebezpečnou, spíše jen nepříjemnou záležitost.

Vyšetření spočívá v pletysmografii s chladovými testy a ve zhodnocení průchodnosti cév. Lze ovlivnit léky, ale spíše doporučujeme pouze udržovat „ruce a nohy v teple“.

VAZONEURÓZY

Porucha podobná hyperreaktivitě na chlad, která je už na úrovni onemocnění, ale princip je tentýž. Po vystavení chladu dochází na podkladě křečovitého stažení cév až k funkčnímu uzávěru tepen, aniž by byly přítomny patologické změny arteriální stěny (Raynaudův fenomén/nemoc). Projevuje se zblednutím, zčervenáním, až zmodráním prstů po vystavení chladu, mohou se vyskytovat až drobné poruchy kožního povrchu.

Vyšetření spočívá v pletysmografii s chladovými testy a ultrazvukovém vyšetření tepen. Léčí se podáváním látek roztahujících tepny a prevencí prochlazení. Onemocnění je spíše nepříjemné než nebezpečné.

ARTERIO-VENÓZNÍ PÍŠTĚLE (ZKRATY)

Můžou být vrozené či získané. Lokálně může vzniknout v přívodné tepně degenerace s aneurysmatickým rozšířením, v žíle pod zkratem varikozita. Může dojít k přetížení srdce eventuálně až k jeho selhání.

ANEURYSMATA (ROZŠÍŘENÍ)

Jedná se o rozšíření tepenné stěny- všech nebo pouze jedné vrstvy. Klinicky můžou aneurysmata zůstat němá, nebo se můžou projevit jako bolest a ischemizace (nedostatečné prokrvení) periferních orgánů.

MEDIOSKLERÓZA

Jedná se o zvýšené ukládání vápníku do cévní stěny, zejména charakteristické pro diabetiky.

KOMPRESIVNÍ SYNDROMY

Vznikají stlačením tepny, žíly či nervu anatomickými strukturami nebo následkem anatomické anomálie či odlišného průběhu. Může vzniknout nástěnná trombóza s periferní embolizací nebo dilatace až aneurysma s event. uzávěrem a periferní ischemizací.

VASKULITÍDY

Jedná se o zánětlivá onemocnění vedoucí k postupnému uzavírání tepen. Konečným důsledkem jsou poškození cílových orgánů v důsledku nedostatečného prokrvení.

CÉVNÍ NÁDORY

Klinicky se projevují postupnou ischemizací z uzávěru, jindy obrazem akutní ischémie, nebo poškozením okolních struktur. Nejčastěji se vyskytují leiomyosarkomy.


Ordinační doba:

Pondělí
08:00
-
16:00
Úterý
08:00
-
15:00
Středa
Dle objednání
Čtvrtek
08:00
-
15:00
Pátek
08:00
-
13:00

diagangio s.r.o.

Božetěchova 2737/79
Královo Pole
612 00 Brno
tel.: 739 899 561
tel.: 604 134 974

©2018 diagangio s.r.o.    datafox.cz webdesign