LÉČEBNÉ A VYŠETŘOVACÍ METODY - DUPLEXNÍ ULTRASONOGRAFIEDUPLEXNÍ ULTRASONOGRAFIE

Vyšetření spojující možnosti ultrazvuku a dopplerovského vyšetření. Zhodnocení stavu cévního řečiště se zaměřením na kokrétní oblast cévního systému dle klinického vyšetření, případně dopplerovského vyšetření.

duplexni - ultrasonografie

VYŠETŘENÍ TEPEN

Vyšetření tepen dolních, horních končetin, krční tepen, aorty, pánevních, břišních, ledvinných a očních tepen s vizualizací cév a okolních tkání, stanovením přítomnosti sklerotických nebo jiných patologických změn a konkretizace stupně zúžení cév a stupně zhoršení prokrvení – dle vyšetření lze stanovit možnosti obnovení prokrvení pomocí intervenčního řešení / balónkové plastiky s případným zavedení stentu /, chirurgického řešení / by-passy nebo endarterektomie tepen /, případně optimalizace konservativní léčby / antiagregační léčba, kontrola rizik aterosklerosy, vasodilatační léčba – případná aplikace vasodilatačních infusí na našem stacionáři /.

duplexni - ultrasonografie

VYŠETŘENÍ ŽIL

Vyšetření průchodnosti žil dolních, horních končetin, pánevních, břišních a krčních s vyloučením trombosy a jiné patologie. Vyšetření křečových žil s určením hlavních míst zodpovědných za jejich vznik a nárůst. Vyšetření správné funkce / suficience / žilního systému povrchového, hlubokého a spojek mezi těmito systémy. Následně doporučení léčby jak konservativní, tak případně chirurgické – s návrhem optimálního cévního chirurgického zákroku k odstranění křečových žil a zlepšení žilního odtoku z končetiny. Zhodnocení možnosti a vhodnosti estetického zákroku / sklerotizace křečových žil, flebektomie / s možností provedení sklerotizace včetně sklerotizace pěnou na naší ambulanci.

duplexni - ultrasonografie

VYŠETŘENÍ MĚKKÝCH TKÁNÍ

Vizualizace struktur na končetinách, v tříslech, na krku, hrudní a břišní stěně, okolí kloubů s určením případné patologické struktury a jejím popisem, případně návrhem dalších potřebných vyšetření a možností řešení.


Ordinační doba:

Pondělí
08:00
-
16:00
Úterý
08:00
-
15:00
Středa
Dle objednání
Čtvrtek
08:00
-
15:00
Pátek
08:00
-
13:00

diagangio s.r.o.

Božetěchova 2737/79
Královo Pole
612 00 Brno
tel.: 739 899 561
tel.: 604 134 974

©2018 diagangio s.r.o.    datafox.cz webdesign